Audyt energetyczny

 

Audyt energetyczny to ekspertyza techniczno-ekonomiczna dotyczącą przedsięwzięć termomodernizacyjnych zmniejszających koszty ogrzewania budynku, koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej, koszty wentylacji i klimatyzacji – jednym słowem koszty eksploatacyjne budynku.

Celem audytu energetycznego jest zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – ulepszenia.

Wskazuje się w nim optymalne rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów. Dotyczą one kosztów inwestycyjnych przedsięwzięcia oraz zysków wynikających z oszczędności energii, w tym również zmiany konwencjonalnych źródeł energii na źródła niekonwencjonalne.

Audyt energetyczny stanowi jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny jest niezbędny do ubiegania się o kredyt termomodernizacyjny i premię termomodernizacyjną.

Każdy audyt energetyczny podlega weryfikacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Posiadamy doświadczenie, wiedzę i uprawnienia potrzebne do sporządzenia profesjonalnego i w pełni zgodnego z obowiązującymi przepisami audytu energetycznego.

Podstawa prawna:

A. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów – Dz.U. Nr 223/1459 z 18.12.08 r.

B. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego z dnia 17 marca 2009 r.

C. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.